บริษัท เออาร์เอส แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ARS ASSESSMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED.

Tel. +66 (0) 9 1695 1665

ปรึกษาการรับรองมาตรฐาน ISO ฟรี !

ให้คำปรึกษาเลือกการรับรอง ISO หรืออื่น ๆ อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความพร้อม และคัดเลือกมาตรฐานการรับรองแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับความต้องการ ทำให้ประหยัดเวลา และงบประมาณ

ให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขจนสำเร็จ

การันตีความสำเร็จ 100%

ด้วยทีมงานที่ปรึกษา (consultant) และผู้ตรวจประเมิน (assessor) ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถสูงในการตรวจสอบตามระบบมาตรฐานสากล

บริษัท เออาร์เอส แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เราช่วยทำในเรื่องที่คุณกังวล เป็นเรื่องที่คุณมั่นใจ

บริการรับรอง มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001, ISO 22000, ฯลฯ

ARS ASSESSMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED.

ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)

เป็นมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเป็นการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาองค์กรให้มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ

การให้ความสำคัญกับลูกค้า

Customer focus

การบริหารความสัมพันธ์

Relationship management

การบริหารเชิงกระบวนการ

Process Management

การมีส่วนร่วมของบุคลากร

Personnel involvement

ความเป็นผู้นำ

Leadership

การปรับปรุง

Improvement

การตัดสินใจโดยใช้หลักฐาน

Evidence-Based Decisions

บริษัท เออาร์เอส แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบเขตการให้บริการของเรา

ARS เป็นหน่วยรับรองมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรองโดย United Accreditation Foundation (UAF) UAF เป็นคณะกรรมการรับรองที่ทำหน้าที่ให้การรับรองแก่หน่วยรับรองสำหรับโครงร่างระบบการจัดการต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO

ARS Assessment

การรับรองระบบ

รับรองโดย United Accreditation Foundation (UAF) สำหรับใบรับรอง ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS) CERTIFICATION, ISO 45001:2018 (OHSMS) CERTIFICATION

ARS Assessment

การตรวจประเมิน

ด้วยทีมคณะที่ปรึกษามากด้วยประสบการณ์ มีความรู้ที่ตรงกับธุรกิจผู้ประกอบการ สามารถให้คำแนะนำ ปรับปรุงที่ตรงจุด รวดเร็ว ทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน

ARS Assessment

การอบรมสัมมนา

พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ระดับปริญญาเอก หลากหลายสาขา มีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ มั่นใจในการพัฒนาบุคลากรที่จะประสบความเร็จ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00